Բանկային ավանդ, ներդնել թե՞ ոչ

Մեզնից շատերը ցանկանում են իրենց խնայողությունները կուտակել բանկում որպես ավանդ, սակայն ներդրում չեն կատարում՝ վախենալով կորցնել ունեցածը: Պարզաբանենք, թե որն է բանկային ավանդը, ինպես խուսափել հնարավոր ռիսկերից և կուտակել տոկոսներ: Բանկային ավանդն անձի կողմից բանկին տրամադրված այն գումարն է, որը ավանդատուն հետագայում հետ է ստանում լրացուցիչ տոկոսադրույքների հետ միասին: Շատերի մոտ բանկերի նկատմամբ վստահությունը այնքան էլ բարձր չէ, այդ իսկ պատճառով գերադասում են գումարը պահել բարձի տակ, քան որպես ավանդ ներդնել բանկում: Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ավանդների երաշխավորման համակարգը, որի նպատակը բանկերի սնանկացման դեպքում ավանադատուների ներդրած գումարի վերադարձն է: Սակայն ավանդների երաշխավորման համակարգից օգտվելու համար նախատեսված է 2 պայման · Ավանդատուն պետք է լինի ֆիզիկական անձ · Նրա կողմից ներդրած գումարը չգերազանցի 10 մլն ՀՀ դրամը: Ավանդների երաշխավորման համակարգը պատրաստ է բանկերի սնանկացման դեպքում բոլոր ֆիզիկական անձանց հետ վերադարձնել իրենց կողմից ներդրված գումարները, եթե դրանք չեն գերազանցում 10մլն ՀՀ դրամը: Հետևաբար՝ վախենալ պետք չէ, պարզապես կարող ենք մեր գումարը 10-ական մլն դրամներով բաշխել տարբեր բանկերում՝ դրանով իսկ մեզ ապահովելով որևէ ռիսկից: Ինչպես ասում են՝ «Բոլոր հավկիթները նույն զամբյուղում մի´ դիր»: Ավանդները լինում են 2 տեսակի` ցպահանջ և ժամկետային: • Ցպահանջ ավանդի դեպքում, եթե ցանկանում եք մինչ ավանդի պայմանագրի ժամկետը լրանալը հետ վերցնել ներդրված գումարը, բանկը պարտավորվում է ամբողջությամբ վերադարձնել այն, ինչպես նաև ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները: • Ժամկետային ավանդների դեպքում ավանդի պայմանագիրը կնքվում է ավանդը որոշակի ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու պայմանով: Ժամկետային ավանդի դեպքում մենք նույնպես կարող ենք հետ վերցնել մեր ներդրած ավանդը մինչ ավանդային պայմանագրի ժամկետը լրանալը և բանկը պարտավոր է վերադարձնել մեր ներդրած գումարը ամբողջությամբ: Սակայն տվյալ դեպքում հնարավոր է, որ բանկը մեզ հատկացնի պայմանագրի կնքման պահին մեզ խոստացված տոկոսագումարների մի մասը կամ ընդհանրապես չվճարի տոկոսագումարներ: Ելնելով ժամկետային ավանդի այս առանձնահատկությունից, սովորաբար, ժամկետային ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքը ավելի բարձր է լինում (8%, 10%, 12% և այլն), քան ցպահանջ ավանդի դեպքում (0.1%, 0.5%, 1% և այլն): Եթե ցանկանում եք ավանդ ներդնել բանկում, սակայն դեռ վստահ չեք կամ հարցեր ունեք, ապա կարող եք դիմել մեզ՝ ստանալու անվճար խորհրդատվություն։

Նմանատիպ նորություններ

Վերջին նորություններ

Բանկային ավանդ, ներդնել թե՞ ոչ
Feb 06, 2020
Վճռաբեկ դատարանը կրկին բավարարել է բողոքը^^
Feb 06, 2020
ՍՊԸ , ՓԲԸ թե՞ ԱՁ
Jan 22, 2020

Կարճ խոսք

Ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելուց առաջ ամենակարևոր տարրերից է կազմակերպության իրավական տեսակի ճիշտ ընտրությունը: Այս առումով օրենսդիրը առանձնացրել է երկու խումբ՝

Նկարադարան