Մեր մասին

Մեր գրասենյակի պատմության մասին

Տեղեկություն MG LEX փաստաբանական գրասենյակի մասին

ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ փաստաբանական գրասենյակը հիմնադրվել է 2011թ-ի նոյեմբերի 11-ին՝ փաստաբան Գևորգ Մարտիրոսյանի կողմից:

Ներկայումս ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ փաստաբանական գրասենյակը մասնագիտացված է կորպորատիվ ոլորտում կազմակերպությունների իրավաբանական սպասարկմամբ, քաղաքացիական, աշխատանքային, ընտանեկան, վարչական իրավունքի ոլորտներում ծառայությունների մատուցմամբ:

Իրավաբանական ոլորտում բազմամյա տարիների փորձը մեր արհեստավարժ թիմին հնարավորություն է տալիս լուծելու ցանկացած բարդության իրավական խնդիրներ:

Մեր գրասենյակի պրոֆեսիոնալ մասնագետների թիմը անհատական մոտեցում է ցուցաբերում յուրաքանչյուր վստահորդի, որի արդյունքում ապահովվում է մատուցված ծառայությունների բարձր որակը:

 Էմ Ջի Լեքսի հիմնադիր և գլխավոր գործադիր տնօրեն

Մեր Էթիկան

Մեր էթիկան բխում է ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ փաստաբանական գրասենյակի առաքելությունից, որտեղ առաջնայինը բարձր բարոյականությունն ու պրոֆեսիոնալիզմն է:

Մեր սկզբունքները

Լինել ազնիվ, դրական, ցուցաբերել մասնագիտական մոտեցում, ծառայություն մատուցել հաճախորդին ամենակարճ և արդյունավետ ճանապարհով: Մեր սկզբունքները, ինչպես թիմային աշխատանքում, այնպես էլ հաճախորդների հետ, հիմնված են արդարության և հավասարության վրա:

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆԸ

Մեր հաջողության գրավականը մեր համախմբված թիմն է, որ հետևելով մեր կորպորատիվ ոճին և սկզբունքներին իրականացնում է գրասենյակի առջև դրված նպատակները:

Ինչու՞ հաճախորդներն ընտրեն մեզ

Մեր հաջողության գրավականը մեր համախմբված թիմն է, որ հետևելով մեր կորպորատիվ ոճին և սկզբունքներին իրականացնում է գրասենյակի առջև դրված նպատակները:

Մեզ հետ համագործակցելը միշտ ապահովում է Ձեր ժամանակի և նյարդերի խնայողություն: Մեր թիմը պատրաստ է միշտ արագ արձագանքել Ձեր խնդիրների արդունավետ կարգավորման համար:

0+
խորհրդատվություն
0+
հաջողված գործեր
0+
րոպեում արժեքավոր խորհրդատվության տրամադրում
0+
մասնագիտացված փաստաբաններ

Հաճախ տրվող հարցեր`

Ո՞վ է փաստաբանը:

Փաստաբան է համարվում այն անձը, ով օրենքով սահմանված կարգով ստացել է փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու արտոնագիր,փաստաբանների պալատի անդամ է և տվել է երդում։ Փաստաբանը համարվում է իրավական հարցերով անկախ խորհրդատու։

Ո՞վ կարող է դիմել փաստաբանին:

Փաստաբանին կարող է դիմել յուրաքանչյուր ֆիզիկական և իրավաբանական անձ: Ֆիզիկական անձանց թվին դասվում են ՀՀ քաղաքացիները, ՀՀ-ում բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձիք և օտարերկրյա պետության քաղաքացիները:

Իրավաբանական անձիք բաժանվում են առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների:

Ինչպե՞ս է փաստաբանն աջակցում խախտված իրավունքների վերականգնմանը:

Փաստաբանը պատվիրատուի խնդրանքով տրամադրում է իրավաբանական հարցերով խորհրդատվություն, ինչպես նաև անձամբ ներգրավում է գործին, քաղաքացիական և վարչական գործերով հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, իսկ քրեական գործով ներգրավում է որպես պաշտպան:

Արդյո՞ք փաստաբանի ծառայությունների դիմաց պետք է վճարել:

Փաստաբանն իրավունք ունի փոխհատուցում ստանալու իր ծառայությունների դիմաց։

Փաստաբանական գործունեության վճարի չափն ու վճարման կարգը որոշվում են փաստաբանի ու վստահորդի միջև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով կնքված գրավոր պայմանագրով։

Ո՞ր դեպքում կարելի է դիմել փաստաբանին:

Փաստաբանին կարելի է դիմել ինչպես ցանկացած իրավունքի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար, իրավահարաբերությանը մասնակցություն ցուցաբերելու, անպես էլ ցանկացած իրավունքի խախտումը վերացնելու և վերականգնելու համար:

Ի՞նչ ժամանակահատվածում է փաստաբանն ընթացք տալիս դիմումին:

Պատվիրատուի կողմից դիմումի ներկայացման և պայմանագրի կնքման պահից փաստաբանը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները իր վստահորդի շահերը պաշտպանելու և վերականգնելու համար: