Ծառայություններ

Ծառայություններ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

Դատական ներկայացչություն՝ Քաղաքացիական , ընտանեկան, աշխատանքային և վարչական գործերով։

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Իրավաբանակն խորհրդատվություն և ուղեկցում Ժառանգության ձևակերպման , նոտարական գործարքների, պայմանագրերի կնքման ժամանակ,պետական մարմիններում ներկայացուցչություն:

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Իրավաբանական անձանց գրանցում, հիմնադիր փաստաթղթերւմ փոփոխությունների կազմում և գրանցում , լուծարում, քաղաացիաիրավական պայմանագրերի կազմում, իրավաբանական անձանց աբոնենտային սպասարկում:

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ / ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ

ՃՈ ակտերի վճարովի կայանատեղերի ակտերի և այլ վարչական ակտերի բողոքարկում՝ վերադասության և դատական կարգով:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքային նշաններում , օգտակար մոդելների, գյուտերի և ֆիրմային անվանումների գրանցում, լիցենզիաների պայմանագրերի կազմում և գրանցում։

ԱՄՈՒՍՆԱԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ամուսնալուծություն, ալիմենտ, երեխայի շահերի պաշտպանություն, տատերի և պապերի թոռանը տեսակցություն: